Řídící výbor (ŘV) projektu MAP II

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Účast zástupců jednotlivých subjektů v ŘV MAP je dobrovolná a závisí na zájmu jednotlivých subjektů, zda chtějí mít svého zástupce v ŘV MAP.

 

Zápisy ze zasedání ŘV ke stažení (formát PDF):  

 Zápis ze dne 24.1.2020

 Zápis ze dne 20.8.2019 

 Zápis ze dne 29.5.2019 

 Zápis ze dne 20.2.2019 

 Zápis ze dne 31.10.2018   

 

 

Personální obsazení ŘV

 

Povinní zástupci

Jméno a příjmení

Organizace

zástupce RT MAP

Kučerová Věra, Ing.

vedoucí projektu MAP II

zástupci zřizovatelů škol - město

Hrabětová Vendula

Statutární město Kladno

zástupci zřizovatelů škol - obce

Wittlichová Lucie PhDr.

starostka obce Zákolany

vedení škol - město

Vostarková Šárka, Mgr.

ředitelka ZŠ a MŠ Zd. Petříka

vedení škol - obec

Vrabcová Iveta, Mgr.

ředitelka ZŠ v Lánech

vedení škol - soukromé

Koubová Lenka, DiS.

ředitelka MŠ a ZŠ Duhový svět

vedení škol  - církevní

Valentová Anna, Mgr.

ředitelka MŠ Radost

učitelé

Vidunová Blanka, Mgr.

zástupkyně ředitele 5. ZŠ

zástupci ze školních družin, šk.klubů

Prokopová Miroslava

vedoucí školní družiny 5. ZŠ

zástupci ze základních uměleckých škol

Moroz Andrej, Mgr.

ředitel Základní umělecké školy v Unhošti

zástupci organizací neformálního vzdělávání

Mikulenková Hana, Mgr.

Středočeská vědecká knihovna Kladno

zástupce KAP

Štvánová Tereza, Mgr.

finanční manažerka KAP

zástupce rodičů

Rous Pavel Ing.

rodič žáka ZŠ

zástupce obcí, které nezřizují školu

Kolbek Jaroslav

starosta obce Pletený Újezd

zástupce ITI nebo IPRÚ

Kleinwächterová Kristina, Mgr.

manažerka ITI Praha

zástupce MAS působících na území daného MAP

Saifrtová Jaroslava

Fleischmann Luboš, Ing.

MAS Přemyslovské střední Čechy

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

zástupce Centra podpory projektu SRP

Pirklová Šárka, Ing.

NIDV