Informace pro účastníky

 

Metodika k otevírání MŠ a ZŠ 

 

Manuál k provozu škol od září 2020 stáhnout pdf.
 * přílohy k manuálu - letáky stáhnout pdf.
 * Pricipy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku stáhnout pdf.
 * Doporučení ČŠI pro školy - organizace vzdělávání a práce se vdělávacím obsahem stáhnout pdf.
 * Mimořádné opatření MZdr k zákazu a omezení hromadných akcí od 1. září stáhnout pdf.
   
Průvodní dopis ministra školství - MŠ stáhnout pdf.
Dokument k ochraně zdraví - MŠ stáhnout pdf.
   
Průvodní dopis ministra školství - ZŠ stáhnout pdf.
Dokument k ochraně zdraví - ZŠ stáhnout pdf.
   
Příloha - Čestné prohlášení stáhnout pdf.

 

Seznam koordinátorů všech zapojených škol do projektu MAP II 

 

Seznam koordinátorů všech škol      stáhnout PDF 

 

Manuál pro koordinátory škol 

 

Průvodce registrací uživatele a možnosti přihlašování k událostem - krok za krokem 

 

Manuál pro koordinátory škol     stáhnout PDF 

 

Mapa obce s rozšířenou působností ORP Kladno