Zde naleznete ke stažení aktuální informace o opatřeních a omezeních pro školy a školská zařízení.

 

Informace pro školy a školská zařízení k postupu při centrálním zajištění testů pro období od 17.5.2021 stáhnout pdf.
Informace k provozu škol a školských zařízení od 17.5.2021 stáhnout pdf.
1. fáze otevírání škol a režimových opatření stáhnout pdf.
Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.2.2021 do 21.3.2021 stáhnout pdf.
Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 stáhnout pdf.
Opatření PES pro oblast školství stáhnout pdf.
Informace pro školy a školská zařízení platná od 25.11.2020 stáhnout pdf.
Informace pro školy a školská zařízení platná od 18.11.2020 stáhnout pdf.
Manuál k provozu škol od září 2020 stáhnout pdf.
 - přílohy k manuálu - letáky stáhnout pdf.
Pricipy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku stáhnout pdf.
Doporučení ČŠI pro školy - organizace vzdělávání a práce se vdělávacím obsahem stáhnout pdf.
Mimořádné opatření MZdr k zákazu a omezení hromadných akcí od 1. září  stáhnout pdf. 
Průvodní dopis ministra školství - MŠ stáhnout pdf.
Dokument k ochraně zdraví - MŠ stáhnout pdf.
Průvodní dopis ministra školství - ZŠ stáhnout pdf.
Dokument k ochraně zdraví - ZŠ stáhnout pdf.
 - příloha - Čestné prohlášení stáhnout pdf.