Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno – MAP II.

 

Seznam plánovaných aktivit MAP ORP Kladno – podzim roku 2020

 

Plánované aktivity na měsíc září

Plánované datum

Obsah akce

Cílová skupina

Poznámka

Místo konání

9. září

Tvoříme se dřevem

Pedagogové I. stupně ZŠ

ZŠ Jiráskova Kladno

 10. září

Tvoříme se dřevem

Pedagogové II. stupně ZŠ

12. ZŠ Kladno

15. září

Kulatý stůl pro pedagogy mateřských škol s OSPOD

Pedagogové a žáci ZŠ

Zámek Kladno

17. září

Legislativa ve školství – správní řízení, stížnosti a petice Dvořák

Pedagogové MŠ

Sporthotel Sletiště

22. září

Práce s žákem s odlišným mateřským jazykem ve výuce

Pedagogové ZŠ

Budova Střední hotelové školy

23. září

Kyberšikana a její nástrahy pro žáky základní školy

Pedagogové ZŠ

Magistrát Kladno

24. září

Prezentace nových programů Malé technické univerzity

Pedagogové MŠ

Magistrát Kladno

29. září

Využití ICT ve výuce nejen ve výuce jazyků

Pedagogové ZŠ

14. ZŠ Kladno

Září 2020

Supervize, sdílení pro pedagogy

Pedagogové ZŠ

STEP Kladno

Září 2020

Formativní hodnocení v mateřské škole

Pedagogové MŠ

AISIS Kladno

Září 2020

Deskové hry pro pedagogy

Pedagogové ZŠ

AISIS Kladno

Plánované aktivity na měsíc říjen

První týden říjen

Práce se žákem se specifickými potřebami v hodinách matematiky

Pedagogové ZŠ

ZŠ Velvarská

1. října

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ

Základní škola

6. října

Kulatý stůl pro pedagogy základních škol s Policií ČR

Pedagogové a žáci ZŠ

Zámek Kladno

7. října

Výjezd pro pedagogy MŠ Toulcův dvůr

Pedagogové MŠ

Toulcův dvůr

8. října

Nové metody ve výuce cizího jazyka v digitálním prostředí

Pedagogové ZŠ

14. ZŠ Kladno

8. října

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ

Základní škola

13. října

Návštěva knihovny

Pedagogové a žáci ZŠ

SVK Kladno

13. října

Malá technické univerzita – digitální téma workshopu

Pedagogové MŠ

ZŠ Lány

14. října

Komunikace s žákem se závadnými projevy chování a jeho rodiči

Pedagogové ZŠ a MŠ

Bude upřesněno

14. října

Návštěva knihovny

Pedagogové a žáci ZŠ

SVK Kladno

15. října

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ

Základní škola

19. října

Legislativa ve školství – správní řízení, stížnosti a petice Dvořák

Pedagogové ZŠ

Sporthotel Sletiště

22. října

Nové metody ve výuce v on-line prostředí

Pedagogové ZŠ

14. ZŠ Kladno

23. října

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ

Základní škola

23. října

ICT point setkání zástupců škol se zájmem o novinky v ICT vzdělávání

Pedagogové MŠ i ZŠ

ZŠ Jiráskova Kladno

Říjen 2020

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ

Základní škola

Říjen 2020

Exkurze do výrobních závodů

Žáci VIII., IX. ročníků ZŠ

Kladenské firmy

Říjen 2020

Komunikace AP a TU workshop

Pedagogové, asistenti ZŠ

ZŠ Pařížská

Říjen 2020

Zapojení odborníka z praxe do výuky na MŠ

Pedagogové MŠ

MŠ Otvovice

Říjen 2020

Spolupráce základních škol a VŠ biomedicínské

Pedagogové ZŠ

VŠ BioCh

Říjen 2020

Návštěva divadla pro žáky II. stupně

Žáci ZŠ

Městské divadlo Kladno

Plánované aktivity na měsíc listopad

4. listopadu

Prvky kritického myšlení i pro učitele jiných předmětů

Pedagogové ZŠ

Bude upřesněno

5. listopadu

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ
Bude upřesněno

11. listopadu

Prevence syndromu vyhoření pro pedagogy
Pedagogové MŠ i ZŠ
Bude upřesněno

Listopad 2020

Návštěva divadla pro žáky I. stupně
Žáci MŠ
Bude upřesněno

Listopad 2020

Exkurze do výrobních závodů
Žáci VIII., IX. ročníků ZŠ

Bude upřesněno

Plánované aktivity na měsíc prosinec

2. prosince

Prvky kritického myšlení i pro učitele jiných předmětů

Pedagogové ZŠ

Bude upřesněno

3. prosince

Formativní hodnocení pro pedagogy ZŠ

Pedagogové ZŠ

Bude upřesněno