Aktivity v projektu

 

 

Přehled akcí je informativní a slouží především k větší informovanosti v řadách pedagogů a rodičovské veřejnosti o chystaných akcích Místního akčního plánu a najdete je rovněž na webových stránkách www.map2.kladno.cz .

 

Plánované datum

Obsah akce

Cílová skupina

Poznámka/ Místo konání

Aktivity Práce se dřevem pro MŠ a ZŠ ve dnech 17. , 18.3.2020 a aktivity JUDr. Dvořáka ve dnech 19. a 25.3.2020  z důvodu přijatých opatření vládou České republiky, zejména uzavření škol a zákaz hromadných akcí se ruší. 

Přehled chystaných akcí BŘEZEN 2020

4. března

Návštěva knihovny pro žáky a žákyně 2. stupně základní školy

Žáci ZŠ

Středočeská vědecká knihovna

5. března

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ

 

6. března

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ

 

17. března

Tvoříme se dřevem

Pedagogové II. stupně ZŠ

12. ZŠ Kladno

18. března

Tvoříme se dřevem

Pedagogové I. stupně ZŠ

ZŠ Jiráskova Kladno

19. března

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ

 

19. března

Legislativa ve školství – správní řízení, stížnosti a petice Dvořák

Pedagogové MŠ

La Park

20. března

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ

 

24. března

Návštěva knihovny pro žáky a žákyně 2. stupně základní školy

Žáci ZŠ

Středočeská vědecká knihovna

25. března

Legislativa ve školství – správní řízení, stížnosti a petice Dvořák

Pedagogové ZŠ

La Park

25. března

Návštěva knihovny pro žáky a žákyně 2. stupně základní školy

Žáci ZŠ

Středočeská vědecká knihovna

26. března

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ

 

27. března

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ

 

31. března

Práce s žákem s odlišným mateřským jazykem ve výuce

Pedagogové ZŠ

Budova Střední hotelové školy

Přehled chystaných akcí DUBEN 2020

 

Rodilá mluvčí ve výuce

Pedagogové a žáci ZŠ

 

 

Seminář o kyberšikaně ve školním prostředí

Pedagogové ZŠ

 

 

Komunikace s žákem se závadnými projevy chování a jeho rodiči

Pedagogové ZŠ

 

 

Zapojení odborníka z praxe do výuky na MŠ

Pedagogové MŠ

Otvovice

 

Mobilní aplikace ve výuce cizího jazyka

Pedagogové ZŠ

 

 

  • Aktivity, u kterých nejsou uvedeny data, jsou připraveny ke schválení především ze strany lektorů.

  • Pozvánky na jednotlivé akce najdete na našich webových stránkách