Seznam plánovaných aktivit MAP ORP Kladno 2021

 

 

Vzhledem k uzavření škol, budeme i nadále plánovat naše aktivity v prostředí on-line. Sledujte naše webové stránky případně i Facebook zde.

Chystáme setkání koordinátorů MAP II Kladno. Mezi plánované aktivity v období březen – červen 2021 patří například:

 

 

- Seminář pro pedagogy s odlišným mateřským jazykem

 

- Workshop deskových her

 

- Workshop scénického čtení a dramatizace literárních textů

 

- Workshop pro všechny zájemce o čtenářské kluby na školách včetně čtenářské pregramotnosti na školách mateřských

 

- Workshop na téma Zapojení odborníka do výuky na základních školách

 

 

Současně chystáme v případě prezenční výuky i další aktivity jako je návštěva firem, návštěva vybrané mateřské školy a základní školy, práce v hodinách cizího jazyka s rodilým mluvčím, návštěvu knihovny.