Jednání Řídícího výboru (29.5.2019)

04.06.2019

Dne 29. 5. 2019 proběhlo jednání Řídícího výboru projektu MAP II, kde byl schválen aktualizovaný Strategický rámec MAP. Dokument byl doplněn o nové projektové záměry na základě podkladů získaných od vedení MŠ a ZŠ. Koordinátor a manažerka Implementace zhodnotili průběh činnosti za období září 2018 - květen 2019. Vedoucí pracovních skupin představili dosavadní výsledky  jejich práce a evaluátorka informovala členy Řídícího výboru o postupu evaluace projektu MAP II.
 
Ing. Jitka Placatová