Veletrh vzdělávání 2019

16.10.2019

 

Ve dnech 8. a 9. října 2019 proběhl pod záštitou Statutárního města Kladna „ Veletrh vzdělávání“. Akce se konala v Domě kultury Kladno Sítná, kde se setkalo více než 70 nejrůznějších středních škol, středních odborných učilišť, středisek praktické výuky a dalších institucí poskytujících formální i neformální vzdělávání. Cílem bylo poskytnout žákům 8. a 9. tříd základních škol ucelený přehled o vzdělávací nabídce jednotlivých studijních oborů nejen v okrese Kladno, ale i dále za hranicemi kladenského okresu. Veletrh navštívili základní školy kladenské, ale i mimokladenské, pro které byla v mnohých případech zorganizována autobusová doprava do místa konání. Skupiny žáků ve většině případů doprovázeli pedagogové, kteří zároveň vykonávají funkci výchovných poradců. V průběhu veletrhu právě tito výchovní poradci hovořili s jednotlivými zástupci středních škol a učilišť a mapovali strukturu nabízejících se studijních oborů. V pozdějších odpoledních hodinách veletrh navštěvovali především rodiče žáků 8. a 9. tříd, aby získali přehled o možnostech dalšího vzdělávání pro své děti. Zástupci středních škol, učilišť a dalších institucí se snažili nejrůznějšími způsoby přiblížit svou nabídku, ať už formou módní přehlídky, ukázek sebeobrany, ochutnávek vyrobených pokrmů a nápojů přes ukázky robotů a další elektroniky s cílem zaujmout a získat co nejvíce budoucích žáků. Veletrh měl tak jako každým rokem velký ohlas mezi veřejností a nezbývá nic jiného než se těšit na další ročník veletrhu v příštím roce 2020.

 

Za realizační tým Ing. Věra Kučerová