Velvarský BETT Aneb Jak začít s interaktivitou – efektivní zapojení žákovských zařízení do výuky ve školách i školkách

Kapacita: 100

Volná místa: 62

Místo konání: ZŠ Velvary

Datum akce: 22. 11. 2019

Čas akce: 09:00

Určeno pro pedagogy základních škol a mateřských škol organizované ve spolupráci se společnostmi:

AV MEDIA – UJEP – iSTYLE – NAKLADATELSTVÍ FRAUS – LEGO – ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELVARY v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno. 


Místní akční plán Kladno II ve spolupráci se Základní školou Velvary Vás zve na Velvarský BETT,
který se uskuteční v pátek 22. listopadu 2019 od 9:00 do 17:00 hodin v budově Základní školy Velvary.
Pro účastníky je zdarma zajištěna autobusová doprava Kladno – Velvary a zpět. Odjezd ráno v 8:00 hodin z Kladna.
Za školu je možné přihlásit maximálně 4 účastníky.
BETT je určen pro všechny z řad pedagogů základních a mateřských škol se zájmem o digitální technologie ve výuce.
Přijďte se seznámit s interaktivními výukovými metodami umožňující zapojení žáků do výuky a současně sami ve workshopech vyzkoušet jejich využití. Jak využívat interaktivní prvky, pomůcky, aplikace ve výuce a efektivně rozvíjet možnosti každého z nás – jak žáků, tak pedagogů. Programování od úplných základů v hravém pojetí včetně aplikací usnadňující výuku jako celek.

 

WORKSHOPY, KTERÉ VÁS ČEKAJÍ (anotace naleznete níže):

 

 1. Jak rychle začít s interaktivitou
 2. Efektivní zapojení žákovských zařízení do výuky
 3. Pohled do blízké budoucnosti přes VR brýle
 4. 3D sken a 3D tisk v rámci polytechnického vzdělávání
 5. Robotika rozvíjí potenciál žáků aneb Polytechnické vzdělávání ve 21. století
 6. Jak rozjet kroužek robotiky
 7. Nebojte se začít s robotikou už na 1.stupni
 8. iPad ve třídě
 9. Jak smysluplně využít interaktivitu v MŠ?
 10. Coding Express
 11. WeDo 2.0
 12. Mindstorms EV3
 13. Lego Boost
 14. Hudební výchova s využitím iPadů a IT techniky
 15. Využití Green screen ve výuce
 16. Práce s iPadem a elektronickou učebnicí
 17. Využití senzorů Pasco ve výuce přírodovědných předmětů

 


Na stáž se registrujte prostřednictvím webu: https://map2kladno.cz/ .
Registrace je možná do 15. 11. 2019.
Zatím se lze přihlásit na akci jako celek. Přihlašování na samotné workshopy bude možné později.

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH WORKHOPŮ:

 1. Jak rychle začít s interaktivitou
  Doba, kdy si učitelé dlouze připravovali DUMy, je za námi - budoucnost patří rychlým digitálním
  aktivitám a cloudu. Ukážeme příklady motivujících aktivit na interaktivní tabuli pro jednoho i více
  žáků. Jak lze rychle a snadno vytvořit aktivity, které podporují týmovou práci žáků a ukazují žákům
  správné návyky využití internetu při vzdělávání? Zajímá vás skupinová výuka nebo projektové
  vyučování? Zajímají vás novinky v interaktivní výuce? Přijďte se inspirovat.
 2. Efektivní zapojení žákovských zařízení do výuky - Alfou a omegou efektivní výuky je skutečné zapojení žáků. Nestačí ale jen rozdat tablety, klíčové jsou vhodné výukové aktivity a metody. Podíváme se společně na příklady dobré praxe a sami si vyzkoušíte některé aktivity, tentokrát v roli žáků. Komenského "škola hrou" znovu ožívá a odborníci v posledních letech dokonce hovoří přímo o trendu gamifikace ve vzdělávání. Garantujeme vám, že s využitím našich tipů dokážete zaujmout i ty nejvíce otrávené žáky usínající v poslední lavici, a to dokonce i při procvičování kondicionálu.
 3. Pohled do blízké budoucnosti přes VR brýle - Virtuální a rozšířená realita ve vašich učebnách. ClassVR je průlomový vzdělávací systém navržený speciálně pro školní výuku, který využívá jak virtuální, tak rozšířenou realitu. Studentům všech věkových kategorií nabízí poutavé, pohlcující zážitky a pomáhá jim porozumět předmětům a tématům prostřednictvím osobní zkušenosti. ClassVR zvyšuje zapojení studentů, posiluje uchovávání znalostí a celkově podporuje lepší studijní výsledky.
 4. 3D sken a 3D tisk v rámci polytechnického vzdělávání - Mezi nové technologie, které se postupně zabydlují na našich školách, patří 3D tisk. V kombinaci s 3D modelováním tato technologie přináší netušené možnosti do výuky na všech typech škol. Ukážeme si, kde se 3D již běžně využívá v praxi a seznámíme se s HP Sprout - unikátním zařízením kombinující allin-one počítač s dotykovou podložkou, projektorem a 3D skenerem. Snadnější a rychlejší cesta, jak zdigitalizovat předmět do podoby 3D modelu asi neexistuje.
 5. Robotika rozvíjí potenciál žáků aneb Polytechnické vzdělávání ve 21. století - Určitě chceme být i nadále znalostně technologickým centrem Evropy, ne její "montovnou". Pak je ale třeba začít rozvíjet logické a technické myšlení již u dětí ve školách. Jak? Zavedením robotiky do výuky. Ale výuka s roboty nerovná se programování! Výuka robotiky je dnes vlastně součástí polytechnického vzdělávání. Samozřejmě pomáhá žákům rozvíjet schopnosti digitální, ale především také další klíčové kompetence: kreativitu, kritické myšlení, komunikaci a kooperaci. Tedy dovednosti, které jsou a budou potřebné pro obstání ve světě 21. století a budoucími zaměstnavateli žáků velmi žádané. Přijďte se inspirovat, poradíme vám, jak s výukou s roboty začít a jak vám může pomoci financování z EU šablon.
 6. Jak rozjet kroužek robotiky - Zájem dětí a poptávka rodičů po kroužcích podporujících technické a informatické dovednosti rok od roku roste, tak možná i vy plánujete otevřít robotiku. Mnozí z vás také začínáte s realizací EU Šablon, kde jste si právě zvolili některou ze šablon zaměřenou na polytechnické vzdělávání. Jak na to, kde vzít inspiraci? Na workshopu zjistíte nejen jak s kluby začít, ale i co může být obsahem a jaké pomůcky můžete využít.
 7. Nebojte se začít s robotikou už na 1. stupni - Kdy s robotikou začít? Čím dříve, tím lépe! Nebojte se, že to nemůžete "učit", když nejste ajťáciprogramátoři nebo že to děti ještě nezvládnou. Robotické hračky jsou v dnešní době jednou z cest jak začít u dětí budovat vztah k technice a robotice už na 1. stupni základní školy. O kus dál jsou pak robotické stavebnice, která děti hravě a jednoduše seznámí se světem programování. V rámci workshopu si vyzkoušíte aktivity, které hravou formou rozvíjí u nejmenších informatické myšlení a posilují schopnost řešit problémy.
 8. Jak smysluplně využít interaktivitu v MŠ? Využívají-li děti interaktivní technologie již v předškolním věku, dobře se adaptují na nástroje a aktivity, které je čekají po nástupu do školy. To může zmírnit stres a usnadnit přechod do první třídy.Moderní interaktivní technologie v předškolním věku podporují přirozený rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace pozornosti a správného rozhodování, vzájemné spolupráce a tolerance, komunikačních dovedností, naslouchání a pomáhají např. i při osvojování základů cizích jazyků. Z pohledu MŠ přinášejí technologie možnost zapojit v jednom okamžiku větší kolektiv, ať už do rozvojových aktivit, či při zábavě. Usnadňují učiteli také práci s heterogenní skupinou, umožňují větší diferenciaci a individualizaci vzdělávání, včetně zapojení dětí se SPU. Ukážeme si, jak variabilitu aktivit a různé výukové styly podpoří multidotykový panel Prowise 3v1, kdy můžete displej jednoduše naklopit do šikmé polohy pro kreativní práci, nebo dokonce do vodorovné polohy - a vznikne interaktivní stůl.
 9. Hudební výchova s využitím iPadů a IT techniky (Multimediální tabule Smart Board) Vzdělávací program je zaměřen na využití nejrůznějších aplikací pro iPady a práci s multimediální tabulí (Smart Board – programem Smart Notebook) v hudebních činnostech. Cílem programu je ukázat možnosti, jak žákům zatraktivnit jednotlivé složky hudební výchovy tak, aby tyto činnosti byly pro žáky přitažlivé, zajímavé a plnily estetickou, zábavnou i terapeutickou funkci. Využitím moderní techniky dát příležitost hudebně se rozvíjet i žákům, kteří nehrají na hudební nástroje, nezpívají, hudební výchova pro ně není zábavný předmět.
 10. Využití senzorů Pasco ve výuce přírodovědných předmětů - Vyzkoušíme si měření síly, hluku, ph, elektrického napětí a dalších veličin pomocí senzorů pasco. Výstupy z měření budeme sledovat na tabletech případně vlastních mobilních telefonech, ukážeme si jak naměřené hodnoty můžeme sdílet a exportovat pro další práci.
 11. Coding Express - Informatické myšlení je třeba rozvíjet již od raného dětství, pro aplikaci algoritmizace dětí v MŠ existuje mnoho didaktických pomůcek, jednou z těch nejnovějších je stavebnice Coding Express společnosti Lego Education s kostkami Duplo. Tato stavebnice umožňuje s využitím barevných programových bloků "programovat" chování vlaku na kolejišti. Programování je navíc možno rozšířit použitím mobilní aplikace pro tablety, které umožní větší použitelnost a funkcionalitu programovacích prvků. Během workshopu si tedy vyzkoušíte je efektivně podporovat algoritmické a logické myšlení dětí již od nejnižšího věku.
 12. WeDo 2.0 - Žáci prvního stupně ZŠ mohou své kompetence v informatickém myšlení rozvíjet díky rozsáhlému počtu různých didaktických pomůcek, společnost Lego Education pro tuto věkovou kategorii nabízí stavebnici WeDo 2.0, která díky svému programovatelné kostce nazvané SmartHub umožňuje žákům řešit základní algoritmizační schémata, jejichž dopad se promítne do reálného světa prostřednictvím oblíbených Lego kostiček. S využitím nástroje Scratch 3.0 je možno, stále pomoci graficky orientovaného programování, realizovat složitější programové struktury, které již vedou k ucelenému pojetí programování. Představeny budou vzdělávací materiály pro formální i neformální vzdělávání za využití této stavebnice.
 13. Mindstorms EV3 - K výuce programování žáků na 2. stupni ZŠ se s velkou oblibou využívá stavebnice společnosti Lego Education nazvaná Mindstorms, její edukativní varianta je označována kódem 45544. V rámci workshopu budou představeny nově vytvořené didaktické materiály pro formální výuku publikované na webu https://imysleni.cz/ (celostátní projekt PRIM pro přípravu nového kurikula informatiky) a materiály pro navazující neformální vzdělávání vzniklé v projektu Zábavou k odbornému vzdělávání realizovaném na SŠT Most.
 14. Lego Boost - Lego Boost je vedlejší nikoli slepá větev didaktiky programování od společnosti LEGO. Stavebnice BOOST (17101 a nově také 75253) jsou určeny převážně pro didaktiku formou samostudia dětí při jakékoli příležitosti. Výuková aplikace tohoto systému vede uživatele postupně od lehkých k složitějším programovým strukturám, děti si i bez přítomnosti znalého didaktika či programátora vštípí základní programovací nástroje a hlavně hravou formou si uvědomí základní pravidla algoritmizace a programování.
 15. Green screen - Pomocí IPadu v jednoduchém ateliéru budeme kouzlit. Můžete se ocitnout na Měsíci nebo se třeba procházet po Velké čínské zdi – ideální do tvořivé výuky a k oživení prezentací.
 16. Práce s IPadem a elektronickou učebnicí nakladatelství FRAUS, včetně testů připravených a využitelných pro pedagogy. Projdeme si i možnosti zpětné vazby od žáků a vyhodnocení testů pro třídu.
 17. iPad ve třídě - iPad je dnes součástí školních tříd poměrně často. Méně často se ví, co všechno za nástroje jsou k dispozici pro hladký průběh výuky. Ukážeme si celý ekosystém, který je k Apple zařízením k dispozici. Umí usnadnit učiteli přípravu na hodinu, nachystání materiálů a i samotných iPadů. A také usnadní samotný průběh hodiny, tedy dohled nad zařízeními a jejich případnou kontrolu. Přijďte se podívat na jeden ze způsobů, jak digitalizovat výuku.

V rámci akce budou pořízeny fotografie pro účely MAP II a pro facebookové a webové stránky projektu.