Komunikace se zástupkyní Orgánu sociálně právní ochrany dětí s paní Martinou Zímovou

Kapacita: 19

Volná místa: 0

Místo konání: Podkaplí, Zámek – Zádušní ulice, Kladno

Datum akce: 19. 2. 2020

Čas akce: 15:30

Komunikace se zástupkyní Orgánu sociálně právní ochrany dětí s paní Martinou Zímovou.


Kulatý stůl pro vyučující pedagogy a pedagožky mateřských škol organizované v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno.


Po prvním setkání v listopadu roku 2019 bychom tentokrát naší konverzaci zaměřili na OSPOD, s kterým ve své praxi komunikujete, setkáváte se s jejich zástupci, či vypracováváte posudky svých svěřenců pro potřeby dalších, mnohdy soudních jednání. Předmět činnosti je v mnoha případech stejný, jako u mateřských a potažmo základních škol:


 sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a sleduje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování
působení nepříznivých vlivů na děti

 pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

 poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o
dítě

 

Pojďme se v našem setkání zaměřit na komunikaci mezi mateřskou školou a OSPODem společně s paní Bc. Martinou Zímovou, DiS., která se této problematice věnuje.


Vstup je zdarma. Občerstvení pro všechny přítomné zajištěno.
Za jednu školu je možné přihlásit maximálně 2 účastníky.

Kulatý stůl se bude konat:
DATUM: 19. 2. 2020
ČAS: 15:30 – 17:30
MÍSTO: Podkaplí, Zámek – Zádušní ulice, Kladno

Na akci Kulatý stůl se registrujte nejpozději do 10. 2. 2020 prostřednictvím tohoto odkazu.


V rámci akce budou pořízeny fotografie pro účely MAP II a pro facebookové a webové stránky projektu.