Setkání pro pedagogy ZŠ se zástupci FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT

Kapacita: 19

Volná místa: 0

Místo konání: ČVUT FBMI – zasedací místnost 6. patro, nám. Sítná 3105, Kladno

Datum akce: 18. 2. 2020

Čas akce: 14:00

Zveme pedagogy základních škol na setkání se zástupci FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno.

 

Na setkání budou prezentovány možnosti spolupráce Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT se základními školami v oblasti vzdělávání žáků, ale i pedagogů, jako jsou:

 exkurze do unikátních laboratoří a specializovaných pracovišť,
 experimenty na vlastní kůži,
 seminář pro učitele základních škol – základy genetiky a molekulární biologie v učivu přírodopisu pro základní školy.

Poté bude následovat prohlídka vybraných laboratoří fakulty.

Po skončení prohlídky bude pro účastníky připraveno malé občerstvení.

Setkání je určeno nejen pedagogům přírodovědných a technických předmětů, ale všem, kteří se o tuto spolupráci zajímají.


18. 2. 2020 od 14:00 do 16:00 hodin
ČVUT FBMI – zasedací místnost 6. patro, nám. Sítná 3105, Kladno

 
Setkání je zdarma.
Za jednu školu je možné přihlásit maximálně 2 účastníky.

Na setkání se registrujte nejpozději do 10. 2. 2020 prostřednictvím tohoto odkazu. 


V rámci setkání budou pořízeny fotografie pro účely MAP II a pro facebookové a webové stránky projektu.