0rby41edfb_____20191129_091945

Matematika pro všechny

03.02.2020

Matematika pro všechny

 

Tak by se dala nazvat akce, kdy jsme se v rámci MAP Kladno sešli v hodině matematiky ve Speciální základní škole a mateřské škole v Pařížské ulici v Kladně známé pod hravým názvem Korálek. Hravý byl nejen název, ale i metody využívané v hodinách matematiky pro žáky a žákyně se specifickými výukovými potřebami. Setkání bylo jako hospitační setkání orientováno na potřeby učitelů matematiky a vedoucí doučovacích kroužků se zaměřením na matematiku. Všichni přítomní se shodli na jednoduchosti aplikovaných metod, kdy jsme měli možnost vidět práci s tabulkami, s textem v matematické úloze, kooperativní učení, ale i práci s tablety. V každé třídě jsou žáci se specifickými výukovými potřebami a jejich elán je nutné podpořit méně tradičními metodami a umožnit jim zažít úspěch. V následném rozboru hodiny jsme se i my shodli na úspěchu žáků a možnosti vidět, jak najít cestu tam, kde se chce.