mogcl7mfdj_____IMG_1454

Scénické čtení

26.02.2020

Scénické čtení

 

Dalším ze setkání s pedagogy základních škol v rámci projektu MAP se uskutečnilo 25.2.2020 v prostorách AISIS v Kladně. Tématem bylo scénické čtení a lektor Ing. Luboš Fleischmann účastníkům setkání v obecné rovině představil možnosti využití scénického čtení ve výuce, výběru divadelní hry a jak provést dramatizaci knihy nebo povídky pro účely dramatické výchovy. Přítomní si vyměnili své zkušenosti a získali podnětné návrhy a nápady, jak se vypořádat s výukou prostřednictvím scénického čtení. Pan lektor nabídl možnost workshopu s prací nad konkrétními texty s praktickým cvičením a možností vytvoření vlastní dramatizace.